Thông báo sự kiện

Thông báo sự kiện

  • Đại Lễ Phật Đản 2020 ( ngày 7 tháng 5 năm 2020)
  • Khóa Tu Học Bắc Mỹ Lần Thứ 10 ( ngày 23 đến ngày 26, tháng 7 năm 2020)
  • Nhóm Thiền Song Ngữ Tiếng Anh & Tiếng Việt vào mỗi sáng thứ Bảy ( tuần thứ 1 & tuần thứ 3 mỗi tháng). Xem chi tiết
  • Khóa Thiền Tiếng Việt hàng tuần vào ngày  Thứ 3 và Chủ Nhật .Xem chi tiết

Trả lời

Close Menu