THỨ BA VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN CHO PHẬT TỬ

10:30 SÁNG: KHÓA LỄ TỤNG KINH, TỌA THIỀN, THIỀN HÀNH 

11:30 SÁNG: PHÁP THOẠI 

12:30 SÁNG: DÙNG CƠM TRƯA 

BUỔI CHIỀU: THAM VẤN PHẬT PHÁP 

(*) TUẦN THỨ 2 MỖI THÁNG THỌ BÁT QUAN TRAI

NHỮNG NGÀY KHÁC TRONG TUẦN

5:00-6:30 SÁNG: TỌA THIỀN SÁNG 

7:30 SÁNG: TIỂU THỰC 

8:30-11:00 SÁNG: LAO TÁC 

12:30 SÁNG: THỌ TRAI 

2:00-5:00 CHIỀU: NGHIÊN CỨU PHẬT PHÁP

 5:30 CHIỀU: TIỂU THỰC 

7:30-9:00 TỐI: TỤNG KINH- TỌA THIỀN

Close Menu