Đăng ký khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ X

Đăng ký khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ X

Giác Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhâst Hoa Kỳ và Canada
xin t
hông báo  Khóa Tu Học Phật Pháp lần thứ 10

  • Thời Gian: Ngày 23 đến 26, tháng 7 năm 2020
  • Địa Điểm: Radisson Hotel Philadelphia Northeast, 2400 Old Lincoln Hwy, Trevose, PA 19053
  • Ban Tổ Chức: CHÙA PHẬT BẢO & THANH TỪ MEDITATION CENTER
  • Đơn đăng ký khóa tu học ( Chư Tôn Đức và Phật Tử) tải tại đây: Download Link
  • Hạn cuối đăng ký: 23 tháng 6, năm 2020

Trả lời

Close Menu