Con đã được biểu hiện từ đất Mẹ, con sẽ trở về đất Mẹ để tiếp tục được biểu hiện hàng triệu lần nữa, để cùng với tăng thân  làm công việc chuyển rác thành hoa, bảo hộ sự sống và xây dựng một tịnh độ ngay trên mặt đất này. Nguyện trong mỗi giây phút của cuộc sống hàng ngày, con sẽ nỗ lực chế tác hiểu biết và thương yêu, vì hiểu biết và thương yêu là chất liệu căn bản để xây dựng nên tịnh độ.

 

Đại Lễ Phật Đản 2019

& Khóa Tu Báo Phật Ân Đức

Đức Phật Thích Ca ra đời với một đích duy nhất, đó là chỉ cho nhân loại con đường để chuyển hoá phiền não, khổ đau đạt đến hạnh phúc, an lạc trong hôm nay và mai sau.

Thiền Viện Thanh Từ mới vừa thành lập tại New Jersey được vừa tròn 1 năm. Để hoà trong niềm vui đón mừng Đức Từ Phụ Thích Ca ra đời trong khắp 5 châu, Thiền Viện sẽ tổ chức kỷ niệm Đản Sanh vào ngày 2 tháng 6, năm 2019 sắp tới.

Để tri ân và noi theo gương hạnh Giác Ngộ của Ngài, Thiền Viện cũng sẽ tổ chức Khóa Tu Báo Phật Ân Đức đợt này ( chiều ngày 31 tháng 5 – chiều ngày 1 tháng 6, 2019). 

 

Thông Báo

  • Đại Lễ Phật Đản 2019 ( ngày 2 tháng 6) & Khóa Tu Báo Phật Ân Đức ( chiều ngày 31 tháng 5-  chiều ngày 2 tháng 6)

  • Khóa Thiền hàng tuần vào ngày Chủ Nhật và Thứ 3
    ( xem chi tiết…)

Close Menu